Zapisy na egzamin CAMBRIDGE - do 17 kwietnia

Jako autoryzowany ośrodek przygotowujący do egzaminów Cambridge, serdecznie zapraszamy do zapisów. Zapisy przyjmujemy w biurze szkoły od poniedziałku do czwartku, w godz. 13.00 - 19.00, w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia. Przy zapisie, wraz z uiszczeniem opłaty, będzie konieczne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w biurze szkoły.

Egzaminy odbędą się na miejscu, w naszej szkole, bez potrzeby wyjazdu do instytucji przeprowadzającej egzamin: International House we Wrocławiu.

TERMINY egzaminów  i CENY :

DZIECIPRE-A1 STARTERS (260 zł), A1 MOVERS (265 zł), A2 FLYERS (270 zł):  8 czerwca

MŁODZIEŻ i DOROŚLIA2 KEY (330 zł), B1 PRELIMINARY (350 zł), B2 FIRST (600 zł): 8 czerwca; C1 ADVANCED (620 zł): 1 czerwca

Wybór egzaminu zależy od poziomu zaawansowania.

Wszystkie poniższe grupy (patrz tabela poniżej) pisały egzaminy próbne. Wyniki znajdują się na idywidualnych kontach kursantów w dzienniku elektronicznym Langlion

  • Jeśli średni wynik mieścił się w granicach 65% - 90% warto podejść do egzaminu.
  • Jeśli średnik wynik przekraczał 90% warto rozważyć poziom wyższy.
  • Jeśli średni wynik był mniejszy niż 65% bezpieczniej będzie podchodzić do poziomu niższego

Wszyscy zapisani kandydaci zostaną objęci pomocą w przygotowaniu do egzaminu: próbnym egzamin ustnym, dodatkowymi materiałami online oraz testami dodatkowymi.

Kursantów grup dorosłych i firmowych prosimy o indywidualny kontakt z dyrekcją: Maciej Pliszka, tel. 601857021, pliszka@plimat.pl

GRUPA

PODRĘCZNIK

SUGEROWANY EGZAMIN

49

FILE 5

C1 ADVANCEDlub B2 FIRST

05

FILE 4/1

B1 PRELIMINARY lub B2 FIRST

06

FILE 5

B2 FIRST

21

FILE 3

B1 PRELIMINARYlub B2 FIRST

22

FILE 4

B2 FIRST

23

FILE 4

B2 FIRST lub B1 PRELIMINARY

42

FILE 3

B1 PRELIMINARY lub B2 FIRST

12

COMPACT

C1 ADVANCED lub B2 FIRST

03

FILE 1A

A2 FLYERS lub A2 KEY

11

BI 5

A2 FLYERS lub A2 KEY

27

BI 4

A2 FLYERSlub A1 MOVERS

04

FILE 1/END

A2 KEY

08

FILE 2

A2 KEY lub B1 PRELIMINARY

30

FILE 2

A2 KEY lub B1 PRELIMINARY

31

FILE 1B

A2 KEY

48

FILE 2

A2 KEY

02

BI 4

A1 MOVERS

10

IE 3

A1 MOVERS

24

BI 3

A1 MOVERS

25

IE 3

A1 MOVERS

28

FILE 1A

A1 MOVERS

32

FILE 1/5

A1 MOVERS

39

FILE 1A

A1 MOVERS

40

FILE 1/7

A1 MOVERS

14

FILE 3

B1 PRELIMINARY

19

FILE 3

B1 PRELIMINARY

33

FILE 2/11

B1 PRELIMINARY lub A2 KEY

34

FILE 2

B1 PRELIMINARY lub A2 KEY

59

NATIVES

B1 PRELIMINARY lub A2 FLYERS

01

BI 3

PRE-A1 STARTERS

15

IE 2/8

PRE-A1 STARTERS

18

IE 2

PRE-A1 STARTERS

54

BI 2

PRE-A1 STARTERS

55

BI 3

PRE-A1 STARTERS

63

BI 2

PRE-A1 STARTERS