dzieci 1
dzieci 2
dzieci 3

Dla dzieci

Centrum Językowe PLIMAT organizuje i prowadzi kursy dla dzieci 5-9 letnich

Główne cele kursu to:

 • stworzenie doskonałych warunków do pierwszego kontaktu z językiem obcym, z podkreśleniem sprawności językowych rozumienia i mówienia
 • zainteresowanie ucznia językiem i pokazanie mu języka obcego jako środka do porozumiewania się
 • wykorzystanie plastyczności organów mowy dzieci do nabycia odpowiedniego akcentu i zdobycia umiejętności produkowania czystych głosek
 • rozwinięcie w dziecku pewności siebie w używaniu i rozumieniu języka obcego
 • wyrobienie odpowiednich nawyków w uczeniu się, aby stworzyć solidne podstawy do nauki języka w latach późniejszych
 • wyrobienie umiejętności uczenia się języka w grupie i w parach
 • podjęcie pierwszych prób czytania i pisania w języku obcym
 • przygotowanie do egzaminów Cambridge Young Learners


Grupy i zajęcia:

 • Grupy tworzone są w oparciu o indywidualne potrzeby uczestników, wiek i poziom znajomości języka.
 • Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt, ferii szkolnych oraz w dniach spotkań z rodzicami. Dni wolne zostały uwzględniane przy ustalaniu liczby godzin kursu.
 • Ilość godzin przypadających na roczny kurs wynosi 67 jednostek 30 lub 45 minutowych, czyli średnio 2 jednostki tygodniowo, od połowy września do połowy czerwca.