Wykładane języki

Na stałe współpracują z nami doskonali lektorzy języków:
  • angielskiego
  • hiszpańskiego
  • niemieckiego
  • rosyjskiego