Ми закінчили безкоштовні курси польської мови.
Zakończyliśmy bezpłatne kursy języka polskiego.

Сьогодні ми закінчили всі безкоштовні курси польської мови.
Для людей, які хочуть продовжити освіту, ми маємо дві важливі відомості:

1) Бюро праці в м. Свидниця, вул. Marii Skłodowskiej-Curie 5, кімната № 14, тел.74 8561833, реєструє безробітних дорослих та тих, хто шукає роботу (потрібно PESEL), щоб спробувати організувати групи для інтенсивного курсу польської мови (60 уроків 60 хвилин). такі курси будуть доступні в нашій школі. Але ми не знаємо, чи вдасться організувати такий курс і хто саме зможе в ньому взяти участь. Але ми рекомендуємо швидше зареєструватися в бюро зайнятості.

2) Ми також рекомендуємо вам пройти безкоштовний онлайн-курс. Польська мова, навчання польської мови онлайн - ua.eTutor.pl
Dzisiaj zakończyliśmy wszystkie darmowe kursy języka polskiego.
Dla osób, które chcą kontynuować naukę, mamy dwie ważne informacje:

1) Urząd Pracy w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Pokój nr 14, tel. 74 8561833, rejestruje dorosłe osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy (konieczny PESEL) w celu próby zorganizowania grup na intensywny kurs języka polskiego (60 lekcji 60 min.) Istnieje szansa, że takie kursy będzie prowadziła nasza szkoła. Ale nie wiemy, czy na pewno uda się taki kurs zorganizować i kto dokładnie będzie mógł w nim wziąć udział. Ale zachęcamy do szybkiego rejestrowania się w Urzędzie Pracy.

2) Zachęcamy również do bezpłatnego kursu online. Rejestracja dostępna na Польська мова, навчання польської мови онлайн - ua.eTutor.pl