Egzaminy Cambridge 9 czerwca 2018 r.

Harmonogram egzaminów Cambridge gotowy. Łącznie 42 kandydatów z naszej szkoły będzie próbowało swoich sił na różnych poziomach. STARTERS, MOVERS, KET, PET, FCE 9 czerwca 2018 roku  u nas na miejscu,  a CAE 13 czerwca we Wrocławiu.
CZEŚĆ PISEMNA
 FCE – ROOM 2 (8 CANDIDATES)

Reading & Use of English

8.00 – 9.15

Writing

9.30 – 10.50

Listening

11.05 – 11.45

 
PET for schools – ROOM 3 (13 CANDIDATES)

Reading & Writing

8.00 – 9.30

Listening

9.45 - 10.20


KET for schools – ROOM 3
(11 CANDIDATES)

Reading & Writing

12.10 – 13.20

Listening

13.35 - 14.05

  
STARTERS - ROOM 4 (2 CANDIDATES)

Listening

10.40 – 11.00

Reading & Writing

11.10 - 11.30

 
 MOVERS – ROOM 4 (6 CANDIDATES)
Listening
12.15 – 12.40
Reading & Writing
12.50 - 13.20

 

CZĘŚĆ USTNA

STARTERS – 2 CANDIDATES

10:18 – 10:25

 

 

PET for Schools – 13 CANDIDATES: ROOM 6

10:40 – 10:54

10:54 – 11:09

11:09 – 11:23

11:23 – 11:37

11:37 – 11:51

11:51 – 12:06

 

 

FCE – 8 CANDIDATES: ROOM 6

12:24 – 12:40

12:40 – 12:56

12:56 – 13:12

13:12 – 13:28

 

 

MOVERS – 4 CANDIDATES: ROOMS 5 & 6

13:40 – 13:49

13:49 – 13:58

13:58 – 14:07

 

 

KET for Schools – 11 CANDIDATES: ROOM 6

14:25 – 14:37

14:37 – 14:49

14:49 – 15:01

15:01 – 15:16

15:13 – 15:28