Egzamin z języka angielskiego 2017

Zapraszamy na egzamin z Europejskiego Certyfikatu Językowego telc dual-level z j. angielskiego 9 i 10 czerwca (w zależności od ilości kandydatów) 2017 roku. Zapisy do 25 kwietnia 2017 roku (ostateczny termin uiszczenia opłaty egzaminacyjnej). UWAGA! - oferta jest kierowana do wszystkich zainteresowanych - nie tylko naszych uczniów.

Dlaczego egzamin na poziomie podwójnym (dual-level)?

  1. Weryfikacja umiejętności językowych na dwóch poziomach pozwala na bardziej precyzyjną ocenę.

  2. W zależności od uzyskanej ilości punktów kandydat otrzymuje certyfikat na poziomie niższym lub wyższym, trudno jest więc nie zdać :-)

  3. Dzięki takiemu systemowi egzamin jest dostępny dla większej ilości zainteresowanych, zwłaszcza dla tych, których stopień zaawansowania poszczególnych umiejętności językowych (mówienie, rozumienie, pisanie, czytanie) jest zróżnicowany.

Informacja na temat poziomów zaawansowania

Informacje dodatkowe na temat egzaminów telc dual-level English

Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Przykładowe egzaminy próbne

Platforma do przygotowania się do egzaminu

Film reklamujący ćwiczenia online

CENY EGZAMINÓW DUAL: Poziom A2-B1: 390 zł (360 zł dla słuchaczy PLIMATu), Poziom B1-B2: 480 zł (450 zł dla słuchaczy PLIMATu), Poziom B2-C1: 550 zł (520 zł dla słuchaczy PLIMATu)

Gdzie i jak mogę się przygotować do egzaminu?

Najlepszym sposobem jest systematyczne uczęszczanie na kurs językowy, który koncentruje się na szeroko rozumianej komunikacji językowej. Jeżeli do tej pory brałeś udział w jakimkolwiek, dobrze zorganizowanym kursie językowym na odpowiednim poziomie zaawansowania, to prawdopodobnie jesteś już w dużym stopniu przygotowany do egzaminu. Wszystkie grupy młodzieżowe oraz dorosłych, uczące się w Centrum Językowym PLIMAT, na odwrocie swojego podręcznika znajdą poziom swojego kursu. Najbardziej popularny podręcznik w naszej szkole to seria English File. Zachęcamy zwłaszcza do zdawania egzaminu słuchaczy używających następujących podręczników: English File Pre-intermediate - poziom A2, English File Intermediate – poziom B1; English File Upper-intermediate -poziom B2;  English File Advanced – poziom C1

Zainteresowany zdobyciem Europejskiego Certyfikatu Językowego telc?

Wypełnij poniższą kartę rejestracyjną i wraz z dowodem wpłaty (lub opłać egzamin w biurze szkoły) zgłoś się do biura. Numer konta szkoły (mBank): 37 1140 2004 0000 3302 3020 4800

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karta rejestracyjna egzaminu telc w Centrum Językowym PLIMAT w sesji letniej 2017

 

Imię i nazwisko kandydata ……………………………………………………….

 

Kontakt telefoniczny i mailowy:…………………….………………………………

 

Poziom i cena (podkreślić wybór)A2-B1: 390 zł/360 zł, Poziom B1-B2: 480 zł/450 zł, Poziom B2-C1: 550 zł/520 zł

 

Oświadczam, że akceptuję zasady przystępowania do egzaminu umieszczone poniżej:

 

Zasady przystępowania do egzaminów telc w Centrum Językowym PLIMAT:

 

(1) Aby wziąć udział należy dokonać do 25 kwietnia 2017 r. opłaty za egzamin i wypełnić kartę rejestracyjną.

 

(2) Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

 

(3) Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą.

 

(4) Osobom nieobecnym na egzaminie, bez względu na przyczynę, nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.

 

(5) Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną.

 

(6) Na egzamin należy zabrać ołówek i gumkę.

 

(7) Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 

(8) Informacje o wynikach kandydat otrzymuje po około 8 tyg. od daty egzaminu.

 

(9) Listy kandydatów są wywieszane na tablicy ogłoszeń na dwa tygodnie przed terminem egzaminu.

 

Podpis kandydata/ rodzica kandydata……………………………………………………….

Joomla Template: by JoomlaShack